?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 湖北废品回收说说如何开一个经得v环保查的废品回收?- 孝感卓通商贸有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="Keywords" content="湖北废品回收" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35375/stat/"></script> </div> 孝感卓通商贸有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">湖北废品回收</a>?a href="/supply/">孝感废铝回收</a>?a href="/news/">孝感늼回收</a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x! </div> <div class="h_con"> <div class="logo"><img alt="孝感卓通商贸有限公? src="/uploads/logo/20190424091717.png" width="1000" height="100"/></div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="回收案例">回收案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="服务宗旨">服务宗旨</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">客户留言</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/key.aspx?k=%e7%89%a9%e8%b5%84%e5%9b%9e%e6%94%b6" rel="nofollow">物资回收</a> <a href="/key.aspx?k=%e6%b9%96%e5%8c%97%e5%ba%9f%e5%93%81%e5%9b%9e%e6%94%b6" rel="nofollow">湖北废品回收</a> <a href="/key.aspx?k=%e5%ba%9f%e5%93%81%e5%9b%9e%e6%94%b6" rel="nofollow">废品回收</a> </p> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190423044252.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190423033356.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190423062038.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <!----> <!--中间开?-> <div class="about-middle"> <div class="left"> <!-- <div class="left-1"> <div class="left-1-t">关于我们</div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="服务宗旨">服务宗旨</a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="客户留言">客户留言</a></li> </ul> </div> </div> --> <div class="left-1"> <div class="left-1-t"> 新闻列表 </div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/jszc/">技术支?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:丁经?br /> 手机Q?3972642995<br /> 电话Q?3972642995<br /> 传真Q?712-2650223<br /> 邮箱Q?84155062@qq.com<br /> 地址Q湖北省孝感市孝感市开发区107复线与孝汉大道交汇处 </p> </div> </div> </div> <div class="about-right"> <div class="about-right-top"> <h5>新闻信息</h5> <span>您当前的位置是:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/jszc/">技术支?/a> > 详细内容</span> </div> <div class="about-right-bottom"> <div class="agent_con"> <!----> <div class="nshow-right-bottom"> <h1>湖北废品回收说说如何开一个经得v环保查的废品回收?/h1> <div class="NewsView-title-Source"> 发布旉Q?019-09-07  来源Q? <span id="hits"><a href='http://www.mwveqc.tw/news/83.html'>http://www.mwveqc.tw/news/83.html</a></span> </div> <div class="NewsView-title-Content"> <a target="_blank" href="http://www.mwveqc.tw/news/83.html"><b><a href="http://www.mwveqc.tw/" target="_blank" style="font-weight:bold">湖北废品回收</a></b>说说如何开一个经得v环保查的<a href="http://www.mwveqc.tw/fphs/" target="_blank">废品回收</a>?/a><br /> 如何开一个经得v环保查的废品回收站大安想知道,随着环保力度的不断加大,很多废品回收站都被迫兛_。但政府是ؓ了公共利益和人民众的生存环境,隑օ也会损害到其他h的利益。所以,世上不存在全部的公^Q只能实现大部分的公q뀂开一个基本的废品站,应该如何应国家政策而不被查呢Q?br /> 湖北废品回收告诉您只要努力做C下几点,废品站想要l生存下M不是一仉事?br /> 一Q手l和资料要全?br /> 首先Q咱要注册一个合法及政府认同的回收站。徏一个合法的回收店,q是每一个新废品站的基础。需要提供的资料和办理流E如下:<br /> Q?Q个料:w䆾证、法人户口本复印件或L证明、居住地址、联pȝ?br /> Q?Q注册资金:注册资金?0万元Q行政费用ؓ2000元左?br /> Q?Q拟定公司名Uͼ一定要多想几个Q以免与别h的名U重复了。确定好公司的注册名U?br /> Q?Q经营范_明确你的业务范围Q切记必L法律允许?br /> <p> Q?Q确认地址Q注册地址的证、租赁合?</p> <p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20190907/20190907150136_8437.jpg" alt="" /> </p> W二Q办理流E不可缺?br /> 其次Q准备好了资料,׃ơ去各部门得到审批,q样你的回收站才能算是一个合法的存在Q记住,q是基本的法律保障,没有牌照Q环保绝Ҏ你没商量?br /> 湖北废品回收׃l办理流E如下:<br /> 1、工商局——企业名U核?br /> 2、公安局——办理特U行业经营许可证<br /> 3、环保部门——到环保部门办理审批手箋<br /> 4、刻字社、银行——刻章,验资<br /> 5、工商局—?办理营业执照<br /> 6、技术监督局——办理组l机构代码证<br /> 7、税务局——办理税务登记证<br /> 8、银行—?开立银行帐?br /> 9、税务局——买发票<br /> 环保查的重点对象Q一定要注意的是Q公安机兛_开办在区内、学校周?00c以内、大型工?00c以内的废品收购站不予审批;而开办h员的条g均限制在本地居民范围内,原则上是不允许外来h员开办的。但q几q来Q公安机关从事前理Q{变ؓ事后理。所以,废品收购站后面的理也是十分重要的!<br /> W三Q经营期间减污?br /> 废品站经营期间应Q?br /> 1、减废品收购站物品露天堆放Q?br /> 2、配备必要的消防设施Q?br /> 3、排除存在较大的安全隐患Q?br /> 4、禁止在收购、储存、运输、处理再生资源过中,噪声、粉、污水、异味等造成污染Q?br /> 5、减对周边居民工作和生zȝ境的影响?br /> W四Q提升自w管理水q?br /> 湖北废品回收作ؓ废品回收环保者,我们本来属于环保行业,不应该对一刀切打压,而是要正引|q一点,是毋庸置疑的。但无论别h怎么看待我们q个行业Q说到底Q还是需要自w的功底,所以,废品站和各大废料加工商,请减抱怨吧Q努力去提升自n的管理水q_理意识Q唯有强大了自n的硬件技术和软g水^Q才能真正在q几q的环保严查中生存下来,q在未来的废料市场竞争中取得更大的胜利?br /> 加a吧!收废品的兄弟们,前进吧!<br /> <a href="http://www.mwveqc.tw/" target="_blank">孝感卓通商贸有限公?/a>为您提供湖北废品回收、孝感废铝回收、孝感电~回收等相关信息发布和新资讯Q敬请关注!<br /> <div> <br /> </div> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="NewsView-title-Share"> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools_32 get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone" title="分n到QQI间" href="#"></a> <a class="bds_tsina" title="分n到新微? href="#"></a> <a class="bds_tqq" title="分n到腾讯微? href="#"></a> <a class="bds_renren" title="分nCh人网" href="#"></a> <span class="bds_more">更多</span> <a class="shareCount" href="#" title="累计分n0?>0</a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&mini=1&uid=518939" src="http://bdimg.share.baidu.com/static/js/bds_s_v2.js?cdnversion=399178"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> <div class="clear"></div> </div> <div class="NewsView-title-Next"> <div>上一?<a href="84.html">孝感废铝回收工艺、分cMl?/a></div> <div>下一?<a href="82.html">云梦废铜回收有着怎样的用?/a></div> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%b9%96%e5%8c%97%e5%ba%9f%e5%93%81%e5%9b%9e%e6%94%b6'>湖北废品回收</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%ba%9f%e6%96%99%e5%9b%9e%e6%94%b6%e5%85%ac%e5%8f%b8'>废料回收公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%9b%9e%e6%94%b6%e5%ba%9f%e6%97%a7%e7%89%a9%e8%b5%84'>回收废旧物资</a>, </div> <div class="Information1"> <div class="Information1-title"> <div class="Information1-title-l"> 相关新闻Q? </div> <div class="Information1-title-r"> <a href="/news/" rel="nofollow">更多>></a> </div> </div> <div class="Information1-nr"> <ul class="folder-list"> <li><a rel="nofollow" href="/news/123.html" target="">湖北废品回收公司关于废品늼的类型及应用介绍</a><span class="fr">2020-04-13</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/114.html" target="">湖北废品回收告诉您如何不回收废电池会怎么?/a><span class="fr">2019-12-11</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/109.html" target="">安陆物资回收之废旧电子品回收再处理</a><span class="fr">2019-11-19</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/107.html" target="">湖北废品回收Z分析塑料回收市场</a><span class="fr">2019-11-13</span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="Information"> <div class="Information-title"> <div class="Information-title-l"> 相关产品Q? </div> <div class="Information-title-r"> <a href="/supply/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information-nr"> <ul> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <!----> </div> <!----> </div> </div> </div> </div> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="孝感卓通商贸有限公? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 孝感卓通商贸有限公?www.mwveqc.tw</li> <li>地址Q湖北省孝感市孝感市开发区107复线与孝汉大道交汇处</li> <li>服务热线Q?3972642995</li> <li>孝感废旧讑֤回收哪家好?供应订做多少钱?孝感钢板出租怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供孝感物资回收、湖北铝合金厂、孝感金属回收、湖北废铜回收等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</li> <li>备案P<a target="_blank" rel="nofollow">鄂ICP?9010214?1</a>   <a rel="nofollow" target="_blank">技术支持:武汉|络优化公司</a> </li> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-04-11/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1277281796'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1277281796%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35375"></script> <script> $(function(){ $(".menu li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".h_nav ul li").removeClass('cur1'); $(this).addClass('cur1'); return false; } }); }) </script> <a href="http://www.mwveqc.tw/"><span class="STYLE1">齫5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.986289.tw">Ѷ˷ֲַʹ</a> <a href="http://www.834010.tw">ppӺӷ񡪵</a> <a href="http://www.749540.tw">ٷͧ012·</a> <a href="http://www.115497.tw">СַΧ</a> <a href="http://www.356048.tw">MGвƱϷ</a> <a href="http://www.352417.tw">ʱʱʼƻվ</a> <a href="http://www.639073.tw">ƽФ̳</a> <a href="http://www.322348.tw">ogѶ</a> <a href="http://www.585870.tw">ֲʹϵͳ</a> <a href="http://www.599270.tw">Ͽ©ֵƼ</a> <a href="http://www.709298.tw">11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.294889.tw">3רԤ</a> <a href="http://www.839621.tw">as°</a> <a href="http://www.377967.tw">ϱpk10ô</a> <a href="http://www.349372.tw">͸</a> <a href="http://www.313312.tw">㽭ֲͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>